Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
2 posty 2141 komentarzy

maharaja

Moje komentarze

 • Do prostego człowieka - Julian Tuwin
  Gdy w swoich oknach klajstrem świeżym
  rozlepiać zaczną oburzenie
  Gdy w policjantów znów uderzy
  tłum, który dziko zęby szczerzy

  I byle dziecko, byle szczenię
  W odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
  że trzeba na Żoliborz walić,
  Że trzeba jebać PiS i palić;

  Gdy zaczną na tysięczną modłę
  Ojczyznę szarpać deklinacją
  I łudzić granatowym godłem,
  I judzić europejską racją"

  O bezgranicznej Twej wolności,
  Co Berlin ma ją sztandarach,
  Tylko zapomnij o ofiarach!; [x2]

  I gdy autorytety wszelkie
  Do ręki włożą ci szabelkę
  Bo im sam Donald szepnął z nieba,
  że za Europę - bić się trzeba;

  Kiedy rozścierwi się, rozchami
  nierozgarnięty tłum palantów
  A stado dzikich bab bluzgami
  Obrzucać zacznie policjantów -

  - O, przyjacielu nieuczony,
  Z Krakowa, Gdańska, spod Lublina
  Wiedz, że macherzy biją w dzwony
  Prosto z Brukseli i z Berlina.

  Wiedz, że to bujda, ściema zwykła
  Gdy na Żoliborz iść ci każą
  że im gdzieś w Polsce kasa sikła
  Dlatego tak Ci w dupę włażą…

  Że coś im w bankach nie sztymuje,
  że tu zwęszyli tłustą kasę
  i już planują podłe szuje
  wyborczą kręcić tu kiełbasę

  To jedno musisz pojąć wreszcie
  Twój to jest kraj, a ich są zyski
  Czy to w Warszawie, czy w Budapeszcie:
  Ich koniec jest już bardzo bliski
  "Bujać - to my, panowie szlachta!" [x4]

  - O, przyjacielu nieuczony,
  Z Krakowa, Gdańska, spod Lublina
  Wiedz, że macherzy biją w dzwony
  Prosto z Brukseli i z Berlina.

  Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
  Gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
  że im gdzieś ropa z ziemi sikła
  i pachnie eurodolarami;

  Że coś im w bankach nie sztymuje,
  że czują tutaj zapach kasy
  Lub upatrzyły podłe szuje
  Że ładne mamy tutaj lasy

  Rżnij karabinem w bruk ulicy!
  Twoja jest krew, a ich jest nafta!
  I od stolicy do stolicy
  Zawołaj, broniąc swej krwawicy:
  "Bujać - to my, panowie szlachta!"

  https://youtu.be/mJObCsl06j8
  "Je...ać PO", "Je...ać lewaków"-(***** **), (***** *******).
 • fraszka polityczna....
  Choć Platforma dogorywa
  To PiS-owi też ubywa
  Komu złoty róg przypadnie?
  A kto się obudzi na dnie?
  Czy Hołownia coś namiesza?
  W co z Winnickim gra Kulesza?
  Czy Tusk gra znaczoną kartą?
  Rym do rymu składać warto!
  Wierszowanie
 • @Anna-PK 23:02:29
  Żona, matka i kochanka
  suczki "Mai" wielka fanka
  Hobby - warzyw uprawianie
  oraz kwiatków przycinanie
  Chłodnik też potrafi zrobić
  I warzywem przyozdobić
  A wieczorem ta matrona
  Rymy składa jak natchniona


  (z "kochanką" - licencia poetica, "właścicielka" było jakoś tak niefraszkowo, ewentualnie "Zona matka, właścicielka pieska Mai fanka wielka" też ujdzie)
  Wierszowanie
 • Prezydentka
  O tyraniI zapomniałem chyba.
  DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
 • @maharaja 21:31:57
  ten sam tekst po pobieżnej korekcie. Jeśli już cokolwiek w imieniu narodu polskiego czynimy, róbmy to poprawną polszczyzną, bez zbędnego szafowania Wielką Literą, bez chorego używania myślnika zamiast przecinka itd. itp.

  TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
  SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

  Celem Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce


  DEKLARACJA
  SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
  2 lutego 2021 r.
  Święto Matki Bożej Gromnicznej

  Polska Jest JEDNA * PRAWO Jest JEDNO * PRAWDA Materialna Jest JEDNA *

  Pozbawieni naszego narodowego rządu polskiego, który składałby się z Polaków, a nie z Żydów, traktowani jak kolonia przez państwo Izrael i innych rozsianych po świecie Żydów, którzy w sposób bezwzględny grabią nas finansowo i materialnie, doprowadzając państwo polskie do bankructwa, a naród polski do wyniszczenia, działając w oparciu o międzynarodowe prawo do samostanowienia narodów oraz w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Człowieka – deklarujemy, rozpoczynając od słów Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki:

  „Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielną i równorzędną pozycję, do której upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy szacunek dla całej ludzkości wymaga, aby naród ten podał powody, które skłaniają go do oderwania się.

  Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenie do szczęścia. Że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych.

  Że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla ich szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających; doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni. Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, wówczas ich słusznym i ludzkim prawem, ich obowiązkiem staje się odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla swego przyszłego bezpieczeństwa.”
  Takie właśnie znoszenie cierpień wykazał Naród Polski i taka właśnie teraz konieczność zmusza nas do zmiany dotychczasowego systemu rządzenia. Historia rządów w Polsce szczególnie tych po 1989 roku to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, rabunku i złodziejstwa na Narodzie Polskim, które to rządy miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii w celu maksymalnej eksploatacji narodu polskiego, państwa i majątku Polaków. By dowieść swych prawd, te oto fakty przedstawiamy bezstronnemu światu:
  Po 1989 roku rządy w Polsce nie dokonały żadnych przemian istotnych i koniecznych dla dobra publicznego i rozwoju narodu polskiego. Narzucały nam prawa gospodarcze, które łamały podstawowe naturalne prawo do życia Polakom w ich własnym kraju.
  Robili wszystko, by naród polski się nie rozmnażał, hamując rozwój demograficzny Polaków. Ściągnęli za to do Polski ludzi obcych narodowości, ułatwiając im osiedlanie się w Polsce, podczas gdy Polacy z powodów ekonomicznych zmuszeni byli emigrować za chlebem. Wprowadzili apartheid polityczny i gospodarczy.
  Podstępem zanegowali Polakom prawa wyborcze i zablokowali drogę dostępu do władzy, ustanawiając taki kodeks wyborczy, który w praktyce uniemożliwiał Polakom kandydowanie na posłów i na inne urzędy publiczne itd.
  Odebrali nam bezprawnie nasze podstawowe swobody obywatelskie, znieśli najbardziej cenne dla nas prawa i zmienili w sposób zasadniczy formy naszych rządów z demokratycznych na autorytarne.
  Zawiesili nasze podstawowe prawa i przejęli podstępem nasze ciała ustawodawcze, spowodowali, że obce nacje i sądy posiadają prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach.
  Zanegowali Polakom wykonywanie i egzekwowanie sprawiedliwości. Uzależnili sędziów wyłącznie od swej woli, jeśli chodzi o sprawowanie ich urzędów, wysokość ich pensji i apanaże.
  Tworzą i stosują prawo nieadekwatne do statusu cywilizacyjnego narodu polskiego, tj. do zasad wynikających z cywilizacji łacińskiej, do której Polska przynależy od ponad 1000 lat.
  Znieśli nasze naturalne prawa człowieka i prawa wynikające z zasad naszej tradycji i cywilizacji łacińskiej. Ustalili dla nas obce korporacyjne sądy arbitrażowe, które nie kierują się sprawiedliwością.
  Uczynili w świetle prawa władzę sądowniczą rzekomo niezawisłą i niezależną, ale nietykalną i nieusuwalną, co spowodowało i powoduje nadal bezkarne zasądzanie niesprawiedliwych wyroków i doprowadzenie Narodu Polskiego do wyniszczenia moralnego, duchowego, materialnego, fizycznego i psychicznego przez sędziów. Teraz i w przeszłości niepokornych Polaków wsadzali i nadal wsadzają do więzień i do zakładów psychiatrycznych.
  Połączyli się z innymi obcymi nacjami i cywilizacjami, podporządkowując nas obcemu prawu i sądownictwu, które nie uznają naszych naturalnych praw człowieka ani zasad naszej cywilizacji łacińskiej i które nie zostały zatwierdzone przez Naród Polski.
  Osłaniali i nadal osłaniają swoich ludzi przy pomocy pozorowanych lub umarzanych procesów od jakiejkolwiek kary za rabunki, oszustwa, manipulacje i morderstwa, jakich dopuścili się na mieszkańcach naszego terytorium.

  Przejęli nasz handel ze wszystkimi częściami świata. Narzucili na nas podatki bez naszej zgody. Pozbawili nas dobrodziejstwa sądów z ławą przysięgłych, pozostawiając nas w szponach niesprawiedliwie osądzających nas żydowskich sędziów i kolaborujących z nimi prokuratorów i urzędników sądowych.
  Bez realnej potrzeby zwiększali wielokrotnie liczbę urzędów i urzędników, aby nękali nasz lud i trwonili nasze zasoby.
  Utrzymywali i utrzymują wśród nas w czasie pokoju stałe obce wojska, bez zgody Narodu Polskiego. Wyrazili swą zgodę na bezprawne ustawy o zakwaterowaniu obcych jednostek zbrojnych wojsk na terytorium Polski.
  Prezydent Andrzej Duda świadomie podpisał akt okupacji Polski, czego dowodem jest umowa o pobycie wojsk amerykańskich w Polsce. W umowie tej odpowiedzialność karną ponoszą tylko Polacy w stosunku do amerykańskich sojuszników, podczas gdy żołnierze i cywile amerykańscy nie ponoszą żadnej odpowiedzialność przed polskimi sądami. Stworzyli precedens – prawo do wywożenia nas do USA celem sądzenia tam za ewentualne przestępstwa.
  Zmuszali i zmuszają oni naszych obywateli tj. wojsko i policję do skierowania broni przeciwko własnemu Narodowi Polskiemu, do tego, by stali się katami swoich przyjaciół i braci albo też by padli sami z ich rąk.
  Wzniecali i wzniecają oni wewnętrzną rebelię wśród nas i starali się nasłać na naszych mieszkańców, bezlitosnych, obcych ludzi, nie przynależących do naszej cywilizacji ani do narodu polskiego.
  Tymi działaniami rządy ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce zrzekły się opieki nad narodem polskim i nie gwarantują nam ochrony, ani respektowania i egzekwowania naszych praw. Jesteśmy wyjęci spod ich opieki. Oni rozpoczęli wojnę przeciwko nam. Splądrowali i rozkradli nasz majątek narodowy, przejęli za bezcen nasze fabryki i nasze banki, podstępnie zgładzili rzesze Polaków, a kolejne miliony Polaków wysłali w nowoczesny jasyr na emigrację.
  W każdej fazie naszego uciemiężenia prosiliśmy i żądaliśmy naprawienia krzywd. Jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy. Jawne i ukryte żydowskie rządy w Polsce, zarządzające Polską od 1926 roku do początku II. Wojny Światowej i po niej, a szczególnie te po 1989 roku, których tyrański charakter wystąpił wyraźnie poprzez każdy z aktów, które rządy te wydały, nie godne są, by nadal rządziły naszym wolnym Narodem Polskim, nie są godne, aby nas reprezentować.

  Żydzi nie mogą skarżyć się, iż nie zwracaliśmy się do nich. Uprzedzaliśmy ich raz po raz o tym, że poprzez ich ustawodawstwo i sądownictwo próbują w sposób nieuzasadniony rozciągnąć swą władzę na Polskę. Przypominaliśmy im o okolicznościach, jakie powodują, że my Polacy musimy z naszego rdzennego kraju wyjeżdżać na przymusową emigrację, gdyż w praktyce nie pozwalają nam, Polakom tutaj pracować ani podejmować działalności gospodarczej. Wołaliśmy do nich i do ich sądów o sprawiedliwość, zaklinaliśmy ich na węzły nieszczęśliwego dla Polaków z Żydami współżycia. Żydzi nie chcieli nigdy pamiętać o tym, że są w Polsce tylko gośćmi.
  Fałszywie i kłamliwie nas obmawiali na forum międzynarodowym i czynią tak do teraz.
  Nawoływaliśmy ich o odejście z rządów, nawoływaliśmy ich, by się nawrócili, by potępili swe zbrodnie i nieprawości dokonane przez Żydów na narodzie polskim, które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Jednakże oni również głusi byli na głos sprawiedliwości. Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się od nich i traktowania ich podobnie jak pozostałe ludy: jako wrogów w czasie wojny, a przyjaciół w czasie pokoju.
  Nie bierzemy odpowiedzialności prawnej, moralnej finansowej ani materialnej za zaciągnięte rzekomo w imieniu narodu polskiego czy państwa polskiego długi przez żydowskie elity rządzące w Polsce. Jest faktem historycznym i niezaprzeczalnym, że Polska w ostatnich dziesięcioleciach była pod okupacją żydowską, stąd za długi te odpowiadają tylko i wyłącznie Żydzi, a nie naród polski. Zrewidowane zostaną wszelkie umowy zawarte przez dotychczasowe rządy z organizacjami, także międzynarodowymi, firmami, państwami, w szczególności z państwem Izrael. Anulujemy wszelkie umowy, które nie są znane ani nie zostały ujawnione narodowi polskiemu.
  W związku z powyższym my, członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, suwereni - odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, w imieniu i w interesie Suwerenów Państwa Polskiego, że jako Naród Polski mamy słuszne prawo być wolnym i niepodległym państwem oraz mamy prawo do wybrania nowego rządu narodowego Polaków, rządu, który zagwarantuje nam ochronę Praw Człowieka dzięki legalnej władzy, aby naród polski nie był zmuszony szukać w buncie ostatecznego ratunku przeciwko tyrani i uciskowi.
  Ogłaszamy że Państwo Polskie zwolnione jest ze wszelkich zobowiązań finansowych i materialnych zawartych przez dotychczasowe okupacyjne rządy żydowskie podszywające się pod polski rząd.
  Polska to wolny i niepodległy kraj - dlatego mamy pełne prawo do utworzenia naszego polskiego rządu narodowego, przeprowadzenia nowych wyborów, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Mając niezłomną wiarę w pomoc Bożej Opatrzności deklarujemy Polskę państwem neutralnym.
  Lista sygnatariuszy:

  Teresa Garland - zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Tel. 697357009
  Marek Krasnopolski – zaprzysiężony członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Piotr Smolana – zaprzysiężony członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Miłosz Sobolewski - zaprzysiężony członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Marek Wrzaszcz – członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Komandor Zbigniew Jacek Puchnowski – członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Barbara Łopacińska – Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis
  Maria Leśniak-Wojciechowska
  Teresa Macias
  DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
 • @Prezydentka 19:48:46
  Dopełniacz od tyranii ma "dwa i" na końcu, a nie jedno....

  błędów deklaracja ma nieskończoność....

  Wolę czytać Żyda Leśmiana, który polszczyzną wzorcowo włada, niż męczyć oczy spontanicznymi wypocinami rzekomych "Polaków z krwi i kości", których nie stać nawet na to, by solidnie sprawdzić, co naprodukowali.

  Zresztą p. Opara podobnie niefrasobliwie do polszczyzny podchodzi...
  DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
 • @Prezydentka 19:48:46
  Przed "że" też brakuje przecinków, nie tylko przed "który".
  DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
 • @Prezydentka 19:48:46
  A na plus zapisuję Pani, że - wbrew nickowi - w deklaracji nie posługuje się Pani pojęciem "prezydentki".
  DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
 • @Prezydentka 19:48:46
  Pies z kulawą nogą nie potraktuje tego poważnie, jeśli brak przecinków (przed "który" obligatoryjnie!), jeśli w tekście są tak rażące byki syntaktyczne "rozpoczynając i kontynuując" ??? -, jeśli raz mowa o "narodzie", a potem o "jej Bogu" (zamiast o "jego Bogu").... no sorry. Nawet jeśli merytorycznie wiem, o co chodzi i z 75% zgadzam się na wstępie, to minimalny prób formalnej przyzwoitości (ortografia, interpunkcja itd.) powoduje, że przechodzę obok tego tekstu bez emocji - ot, kolejna nieistotna i nikomu niepotrzebna deklaracja.

  Polszczyznę najpierw warto opanować!
  DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
 • @zbig71 10:24:18
  Nie upamiętniałbym go. Można być i żołnierzem, i mordercą równocześnie.

  No bo czym Niewiadomski różni się od szaleńca Cyby, zabójcy Rosiaka, czy też Stefana W, zabójcy prez. Adamowicza? Tylko "formatem zbrodni" - tylko jemu udało się zabić prezydenta RP. Stefan W. trafił nożem jedynie prezydenta Gdańska. Pod względem moralnym są to czyny równorzędnie złe, to samo dotyczy Cyby z Częstochowy.
  NIEWIADOMSKI – ŻOŁNIERZ ZAPOMNIANY
 • @Oscar 10:19:35
  Nasza rola w tej układance jest niegodna pozazdroszczenia: jesteśmy niczym Palestyńczycy w Strefie Gazy, wydani na potęgę militarną i technologiczną Izraela, niemający prawie nic do powiedzenia w procesach się tam toczących.

  Co może zrobić polski rząd? Dobrą minę do złej gry....

  A co może zrobić ktoś, komu terroryści porwali dzieci, by wymusić określone zachowanie? Odpuścić... nie ma mądrzejszych rad.

  Każdy rozsądny rodzic robi, co mu każą, wiadomo... lepszy "niemiecki" (to do niedawna) tudzież "amerykański" (to od niedawna) Hamas czy niż "radzieckie ISIS" - taką lekcję wynieśliśmy z historii XX wieku. A marzenia o habsbursko-austriackim umiarkowanym zamordyzmie należy między bajki włożyć, ze względów wiadomych: tego nie ma.
  Amerykańscy mordercy i gwałciciele już w Polsce
 • autor
  Zasada mimikry zawsze w cenie.

  Chorągiewka na wietrze - burzami szarpana - długo trwa, szczególnie wtedy, gdy zamiast solidnego drzewca mocowana brzózkami. Dęby przewrócone, a ta dalej łopoce.

  Szczególnie w czasach niepewności, braku rozeznania, czyli swoistego przewartościowania (wojny wartości).

  Genialnie tę zasadę realizują od stuleci Czesi - mały, militarnie nic nieznaczący naród, który przetrwał (mimikra pasywna).

  Jednocześnie tę zasadę też wyznają i skutecznie realizują (często z dużą korzyścią dla samych siebie) tzw. zwykli Niemcy. Gdy jest faszyzm -salutują. Gdy trzeba bić się w piersi w poczuciu winy - biją się mniej lub bardziej gorliwie (nawet promil własnych ziomków wsadzą do więzienia, by reszcie Europy i świata gębę zamknąć). Gdy jest okazja do ataku wraz z agresywną lewacką ideologią, idą wraz z nią (mimikra aktywna). A przede wszystkim robią biznes: na wojnie, w polityce, w przemyśle.

  W życiu trzeba umieć rozeznać.

  Odróżnić większe od jednostki ludzkiej (możliwości obronnych własnego państwa) kataklizmy natury, w trakcie których jedynym nakazem jest "przeżyć" (uciec, schować się, przeczekać) od sytuacji, w których trzeba dać świadectwo - choćby po to, by nie skarleć, nawet tylko we własnych oczach.

  [Do dziś historycy sprzeczają się np. o to, czy wrzesień 1939 r. był "kataklizmem" ponad nasze siły, czy też uzasadniał postawę czynnego oporu i narażenie społeczeństwa na wykrwawienie się]. Bo z jednej strony wyjście naprzeciw tajfunowi z szablą w dłoni jest najzwyklejszą głupotą, a z drugiej - jak można patrzyć prosto w oczy własnym dzieciom ze świadomością, że się nic nie zrobiło?]

  W kwestii "pandemii" - nie oszukujmy się - zwykły szary człowiek musi zdać się na to, co mu powiedzą. (Tak samo było zresztą w kwestii katastrofy smoleńskiej). Domysły i propaganda. Szary obywatel nie ma mikroskopu, nie ma dostępu do wyników badań szczepień, nie ma dostępu do wiarygodnych danych na temat skuteczności leczenia. Musi zdać się na lekarzy, tak samo jak zdaje się na nich, gdy cierpi na wyrostek robaczkowy.

  Ba, zwykły człowiek nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości podawanych mu na tacy statystycznych na temat śmiertelności wśród osób zarażonych koronawirusem. Wystarczy przebadać o 30% mniej podejrzanych, by ilość chorych spadła o 30%. Tak samo z przyczynami śmierci - wystarczy wpisać "zaburzenia oddechowo-krążeniowe", by spadki na Covid zmalały, i na odwrót.

  Zostaje to, co od zawsze w cenie:
  - krytycyzm w pojmowaniu tego, co ktoś nam mówi
  - elastyczność w myśleniu
  - zdrowy rozsądek
  ale także: otwartość na to, co nowe, inne. Wiele błędów bierze się także z zasklepienia w obrazie przeszłości i nieumiejętności wyjścia naprzeciw nowemu.

  Po kilku miesiącach będzie wiadomo, czy szczepionka jest - oczywiście na tym minimalnym poziomie - groźna, czy nie. Bo o skutkach długofalowych dowiemy się za dekadę (a może i nawet za sto czy dwieście lat (np. wzrost alergii, spadek płodności itd.). I dotyczy to nie tylko TEJ konkretnej jednostki chorobowej, ale wszystkich szczepionek.

  PS. Znajoma podała swemu dziecku wszystkie możliwe szczepionki, które jej proponowano, i te obligatoryjne (polio, odra, ospa, różyczka), i te dobrowolne (meningokoki, pneumokoki).

  Po tej ostatniej jej kilkuletnie dziecko wpadło w 3-tygodniowy stupor i przez wiele dni patrzyło uparcie w jeden punkt, fiksując wzrok i nie pozwalając się oderwać.

  Czy tak trudno się potem dziwić, że zwykli ludzie odchodzą od dobrostanu nauki, jakim są szczepienia przeciwko pneumokokom?
  Globalna Ideologia Kłamstwa.
 • @maharaja 11:08:53
  To, o czym pisałem powyżej, swego czasu zrobił już PiS, przekabacając Magdalenę Ogórek i kradnąc w ten sposób elektorat SLD.

  Tylko że SLD nie jest dziś adwersarzem, a jest nim szeroko rozumiana Lewica, PO i środowiska feministyczne.
  Na scenie politycznej jest miejsce na nowe ugrupowanie
 • @Tomasz M. Wandala 17:47:32
  trzeba połączyć afrykańskie chrześcijaństwo z wykształceniem i oddzielić ciemnych przybyszów od tych z Afryki spod znaku księżyca - tylko tak Europa się utrzyma.
  In principio erat Verbum.
 • @Zbigniew Jacniacki 20:50:37
  Żyjemy w tzw. świecie mieszanym, w systemie tak zwanej "dychotomicznej demo-mediokracji", który w społeczeństwach zachodu (USA, Europa Zachodnia) został gruntownie wypróbowany i genialnie się sprawdza (neo-lewica wielkomiejska kosmopolityczna kontra wiejska konserwa patriotyczna).

  10 przykazań każdego aktywnego polityka z duopolu, żyjącego z demo-mediokracji, nieważne czy szukającego wsparcia telewizji z końcówką -P (media "patriotyczne"), czy -N (media "nowoczesne")

  Preambuła: TV to Bóg Twój, który Cię wywiódł z niewoli nudy.
  1. Nie będziesz miał mediów cudzych nade mną.
  2. Nie będziesz w mediach występował nadaremno (tzn. gadaj to, co akurat głosi "prawda etapu").
  3. Pamiętaj, by codziennie godzinę przed monitorem spędzać.
  4. Czcij Wodza swego i partię swoją.
  5. Nie hejtuj.
  6. Nie występuj we wrażych mediach.
  7. Nie plagiatuj.
  8. Nie mów dobrze o polityku wrażej partii.
  9. Nie pożądaj elektoratu wroga swego.
  10. Ani żadnej sfery, która jego jest.

  Wiedząc to, trzeba opracować skuteczną strukturę zniszczenia duopolu (tylko internet + real).

  - Nie sposób się przebić, gdy nie ma się struktury organizacyjnej (patrz Palikot).
  - Nie sposób się przebić, gdy nie ma pomysłu na wizerunek medialny (patrz UPR przez całe lata w cieniu, poniżej 5%).
  - Nawet gdy ktoś się przebije, bez struktur realnych się nie utrzyma (patrz Hołownia).

  Media zarządzają wyobraźnią. A wyobraźnia to sfery: super ego / ego / id. (a - b - c).

  Superego i ego są zagospodarowane, tu się teraz nic nie ugra.

  Wyobraźnie prawej strony kreują dziś trzy postacie męskie:
  a) młodzi ambitni konserwatywni ideowi (Ziobro) - neo-Beck
  b) starzy doświadczeni konserwatywni (Kaczyński) - neo-Stalin
  c) młodzi cwani odrzuceni pragmatycy (Adam Hofman)
  Ich wszystkich niby łączy Polska, ale każdy chce do niej podejść z innej strony.

  Analogicznie: wyobraźnię lewej strony kształtują dziś postacie żeńskie:
  a) Lamparcica Lempart - neoWałęsa, trybun, ratio i egzekwowanie praw
  b) Jolanta Senyszyn (doświadczona lewaczka) - neoMatrona lewicy & Consortes (Środa, Szczuka itd.), czyli 3xS, a w tle młodzież: Nowacka itp.
  c) Robert Biedroń - neoKsiądz (facet w sukience)

  O ile na płaszczyźnie a-a) panuje "antagonizm totalny, czyli brak jakiegokolwiek wspólnego mianownika", o tyle na płaszczyźnie b-b panuje "wypalony sojusz pokoleniowy, czyli "zmęczenie walką" i świadomość skazania na rozejm.

  Natomiast najciekawsza psychologicznie jest płaszczyzna c-c: jest to (oczywiście pod warunkiem podmiany Biedronia na jakąś kobietę-hybrydę, tzn. np. siostrę Małgorzatę Chmielewską (żeńska kato-lewica) czy Joannę Ochojską) jedyna płaszczyzna umożliwiająca realną nieagresywną i twórczą wymianę myśli.

  Ponieważ Biedroń się nie zmieni, a elektorat ma potrzebę "uwiedzenia zbłąkanej na lewo atrakcyjnej kobiety", trzeba - by się wpasować w oczekiwania elektoratu - dążyć do jak-najintensywniejszego dialogu w sferze medialnej właśnie z racjonalną lewicą, nieskażoną ideolo-bełkotem w stylu a) i b).

  Tylko w ten sposób można wjechać na stałe do sfery wyobraźni elektoratu.
  Na scenie politycznej jest miejsce na nowe ugrupowanie
 • @nana 20:24:56
  Interesem frakcji pana Ziobry jest jak widać ograniczenie swawoli Niemców baraszkująłcych w naszym kraju bez żadnych problemów. I to jest powodem tych “sankcji” związanych z “praworżądnością”. Oni chcą przywrócić sytuację, gdy mogli z nas wyduszać więcej niż po “uszczelnieniu watu”.

  święte słowa.
  Po co w rządzie "szkodnik" J. Gowin?
 • @autor
  PiS od samego powstania został zdefiniowany jako partia konserwatywna (na arenie wewnętrznej) i umiarkowana (na arenie międzynarodowej), czyli: jesteśmy w UE, ale zachowujemy odrębność kulturową, religijną, historyczną, a gospodarczo nie dajemy się dymać (a przynajmniej nie jawnie).

  Ponieważ jednak PiS na arenie międzynarodowej niczym specjalnym nie wyróżniał się od SLD czy PO (sceptycyzm zawsze jest mniej widoczny niż euroentuzjazm), musiał nadrabiać rysem konserwatywnym na scenie wewnątrzkrajowej, czemu zresztą sprzyjały okoliczności zewnętrzne - miałki Tusk i np. jego układna postawa w kwestii Smoleńska, żenująca bierność w sprawie Ambergold czy wreszcie ucieczka do Brukseli i pozostawienie na pastwę tubylcom zagubionej (zakopanej na pół metra) Ewy Kopacz (od Dinozaurów) i Grzegorza S. o aparycji rzezimieszka.

  W międzyczasie jednak do głosu medialnego doszły partie znacznie konsekwentniej realizujące "interes Polski", na razie głównie na arenie wewnętrznej (Ziobro, Konfederacja), co zaowocowało tworem centrowo-konserwatywnym "Kaczyński-Gowin-Morawiecki".

  Tworom takim nie sprzyja "duch epoki" - dzisiejsza Europa Zachodnia to nie są czasy Adenauera i DeGaulla, to epoka berlińskich burdeli i placu Pigalle. To jest tymczasowe, chwilowe, podobnie jak tymczasowa jest popularność pani Lempart.

  Tym bardziej nam, tu w Polsce, potrzeba wewnętrznego spokoju, przeczekania, stabilizacji.

  Spokojnego grudnia życzę.
  Po co w rządzie "szkodnik" J. Gowin?
 • @Pedant 10:59:50
  Być może gdyby nie było "dogmatu nieomylności", moglibyśmy ocenić skuteczność różnych rozwiązań w obrębie jednej jednolitej cywilizacji chrześcijańskiej (zakaz czy brak zakazu?). Dziś możemy jedynie porównywać nieporównywalne: zakaz + dzietność w państwach katolickich kontra brak zakazu + dzietność w państwach zachodnich tudzież prawosławnych.

  Wszędzie w Europie jest tak samo - cywilizacja łacińska jest w odwrocie.
  Nadzieja w latynosach.
  In principio erat Verbum.
 • @demonkracja 13:41:00
  Depopulacja poprzez demoralizację nie jest zjawiskiem nowym. Dawniej regulował to dziedzic, który pośrodku majątku stawiał oberżę i serwował tanią wódkę. Po kilku latach co bardziej buńczuczni się wybili, wykończyli zdrowotnie i finansowo.

  Masowa depopulacja też już miała w przeszłości miejsce, zwykle poprzez wojnę.

  Natomiast - zgoda - masowa depopulacja poprzez demoralizację to coś zupełnie nowego. Skutki tego widać w Europie Zachodniej: rewolta roku 68 i dzisiejsze luki pokoleniowe + konieczność posiłkowania się imigrantami, by na emerytury starczyło.
  In principio erat Verbum.
 • @demonkracja 13:48:03
  To prawda. Masowość demonstracji obnażyła tezę, że Polacy dali się zaszczuć i że się boją.

  Nie boimy się. Strach jest nam obcy. Zarówno tym, którzy chcą aborcji, jak i tym, którzy przyjdą na Marsz Niepodległości.

  W tym sensie aktywne uczestnictwo w demonstracjach to zwycięstwo nad wpajaniem nam strachu.

  Ja tam się z tego cieszę. I ten skutek jest ważniejszy niż te tony jadu i żółci, które wylały się w trakcie tych demonstracji pod adresem Kaczyńskiego, PiSu, kleru, kościoła i państwa polskiego.

  Przyjdzie deszcz, zmyje ten jad i tę żółć, za chwilę nie będzie po niej śladu, poza "historycznymi zdjęciami" dokumentującymi upadek obyczajów i świętości.
  In principio erat Verbum.

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY

więcej